Multi-criteria structural design (Vícekriteriální navrhování konstrukcí)

Syllabus of the Multi-criteria structural design course

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami vícekriteriálního navrhování strojních dílů s příklady a ukázkami rozdílných požadavků na finální výrobek.
 1. Zásady navrhování konstrukcí
 2. Formulace úlohy konstrukční optimalizace, volba vhodné cílové funkce, vícekriteriální návrh konstrukce
 3. Základy matematické teorie optimalizace a popis základních optimalizačních přístupů
 4. Vícekriteriální formulace optimalizačního problému
 5. Metody vícekriteriální optimalizace
 6. Princip Pareto dominance
 7. Optimalizace rozměrů a tvaru
 8. Metody a přístupy k optimalizaci topologie
 9. Úvod do programového zpracování vícekriteriálního navrhování konstrukcí
 10. Metoda konečných prvků v optimalizaci konstrukcí
 11. Výhody a úskalí návrhu konstrukcí z kompozitních materiálů
 12. Vícekriteriální návrh při nejistých vnějších podmínkách

Required text

Recommended text

Příklady témat DP: