Optimized porous 3D structures (Vývoj metod pro optimalizované návrhy porézních struktur vyráběných technologií 3D tisku s řízenými mechanickými vlastnostmi)

With Zdeněk Padovec

Téma

1.rok

Optimalizace topologie s ohledem na teplotně-deformační vlastnosti

2.rok

Optimalizace topologie s ohledem na vnitřní pnutí vyvolané změnou teploty

3.rok

Maximalizace tuhosti topologicky optimalizované struktury Maximalizace tuhosti topologicky optimalizované struktury

4.rok

Optimalizace topologie s ohledem na pevnostní a tuhostní vlastnosti při kombinovaném zatížení mechanickém a teplotním

5.rok

Aplikace na konstrukční prvky výrobních strojů

Cíle

Vyvinout, formulovat a zpracovat metody pro optimalizované návrhy porézních struktur vyráběných technologií 3D tisku s řízenými mechanickými vlastnostmi

1.rok

Formulace úlohy optimalizace topologie s ohledem na teplotně-deformační vlastnosti, řěšení této úlohy, programové zpracování, testování

2.rok

Formulace, řešení, sw, testování

3.rok

Formulace, řešení, sw, testování

4.rok

Formulace, řešení, sw, testování

5.rok

Návrh optimalizovaného prvku výrobního stroje

Milníky

Metody, postupy, programy

1.rok

SW

2.rok

SW

3.rok

SW

4.rok

SW

5.rok

Aplikace