Pružnost a pevnost 1

Osnova předmětu

  1. Vymezení předmětu Pružnost a pevnost
  2. Tah a tlak
  3. Základy rovinné napjatosti
  4. Mezní stavy pevnosti
  5. Krut prutů kruhového průřezu
  6. Rovinný ohyb
  7. Kombinovaná namáhání přímých tyčí
  8. Křivé pruty
  9. Rámy
sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti 1

PP1_syllabus_prednasek-2017.xlsx

Obsah předmětu

Přednášky

Cvičení

Řešené příklady

Laboratoře

Poznámky

Seznam učitelů

Dodělat