Topology and material optimization (Rozvoj metod topologické a materiálové optimalizace při navrhování strojírenských struktur)

Téma

1.rok

Optimalizace skladby kompozitových nosníků z hlediska tuhost/hmotnost;

2.rok

Minimalizace vlivu změny teploty na namáhání a změnu tvaru a rozměrů kompozitových nosníků

3.rok

Optimalizace topologie, tvaru a materiálové skladby prostorově složitějších kompozitových struktur z hlediska tuhost/pevnost/hmotnost

4.rok

Optimalizace topologie, tvaru a materiálové skladby prostorově složitějších kompozitových struktur z hlediska teplotního namáhání

5.rok

Aplikace metod topologické a materiálové optimalizace při navrhování reálných strojírenských struktur

Cíle

Vyvinout, formulovat a zpracovat metody topologické a materiálové optimalizace pro navrhování strojírenských struktur

1.rok

Formulace a numerické testování metod maximalizace tuhosti kompozitových nosníků při fixované hmotnosti. Parametrizace maximální tuhosti vzhledem k hmotnosti

2.rok

Minimalizovat vnitřní napětí od teplotního namáhání při dodržení požadavku minimální změny tvaru a rozměru

3.rok

Formulovat postup a programově zpracovat metodologii optimalizace topologie, tvaru a materiálové skladby prostorově složitějších kompozitových struktur z hlediska tuhost/pevnost/hmotnost

4.rok

Formulovat postup a programově zpracovat metodologii optimalizace topologie, tvaru a materiálové skladby prostorově složitějších kompozitových struktur z hlediska teplotního namáhání a změny rozměrů

5.rok

Aplikace metod topologické a materiálové optimalizace při navrhování dílů výrobních strojů

Milníky

Metody, postupy, programy

1.rok

Metodologie, programové zpracování

2.rok

Obecná dopručení a závěry

3.rok

SW

4.rok

SW

5.rok

Aplikace